Transporttjeneste for bevegelseshemmede - TT kort

Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune mottar et tilskudd ut fra vedtatte kriterier for Trøndelag fylkeskommune.

Hva får du?

Kort med elektronisk påfylt sum oversendes bruker, som effektuerer ordningen. Utfyllende informasjon sendes med kortet.

Hvem kan få tilbudet?

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Godkjenning gis for maks 6 år.

 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknad sendes til forvaltningskontoret i Rindal kommune. 

Slik søker du

 

Hva skjer videre

Søknaden blir behandlet 5 til 6 ganger pr. år av en godkjenningsnemnd. Saksbehandler innhenter tilleggsinformasjon fra fastlege og hjemmetjenesten.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Klage

Enkeltvedtaket kommunene gjør, og som det er klageadgang til, er godkjenning eller avslag.
Du kan ikke klage på beløpet.

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Trøndelag fylkeskommune.