Rindal brannvesen

RIndal brannvesen består av et brannmannskap på 16 personer, hvor 5 er brannbefal.

Rindal kommune og brannvesenet er knyttet til Midt-Norge 110-sentral  som er lokalisert i Trondheim.

Forebyggende

  • Tilsyn med særskilte brannobjekt
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering
  • Informasjon og opplæring overfor målgrupper
  • Drive informasjons- og motivasjonstiltak
  • Uttalelse i byggesak vedrørende branntekniske spørsmål 
  • Saksbehandling ved salg, oppbevaring og oppskyting av fyrverkeri

Feiervesen

Feiervirksomheten er en del av brannvesenets forebyggende arbeid.

Oppgavene til feieren er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, saksbehandling, informasjon og motivasjon om riktig bruk av fyringsanlegg, røykvarslere og slokkeutstyr.