Rindal brannvesen

RSunndal brannvesen består av et brannmannskap på 16 personer, hvor 5 er brannbefal.

Rindal kommune og brannvesenet er knyttet til Møre og Romsdal 110-sentral  som er lokalisert i Ålesund.

Forebyggende

  • Tilsyn med særskilte brannobjekt
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering
  • Informasjon og opplæring overfor målgrupper
  • Drive informasjons- og motivasjonstiltak
  • Uttalelse i byggesak vedrørende branntekniske spørsmål 
  • Saksbehandling ved salg, oppbevaring og oppskyting av fyrverkeri

Feiervesen

Feiervirksomheten er en del av brannvesenets forebyggende arbeid.

Oppgavene til feieren er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, saksbehandling, informasjon og motivasjon om riktig bruk av fyringsanlegg, røykvarslere og slokkeutstyr.

Kontaktinformasjon

Tor Arne Moen
Brannsjef
E-post
Telefon 71 65 58 71
Mobil 909 29 031
Steinar Landsem
Vara-brannsjef
E-post
Mobil 976 82 830
Brannvakt
Mobil 416 45 070