Ildsted

Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Det gjelder også ved vesentlig endring av ildsted og skifte av ovn.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Krav til montering av ildsted

  • Fra 1998 er det et miljøkrav at alle ildsteder i norske hjem skal være såkalt rentbrennende.
  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges. Husk at avstandsbestemmelser er minimumskrav.
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
  • Godkjent røykrørsinnføring brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning).
  • Alle ildsteder skal være CE-merket.
  • Ildstedet må være testet og godkjent iht. Norsk standard (NS 3058 – 3059).
  • Disse reglene gjelder også for vedovner med vannkappe.

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til brannvesenet.