Mobbeombud i Trøndelag

Mobbeombud Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag.

Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak.

Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudene i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring. 
 

Kontaktinformasjon: 
 
Telefon 74 17 93 91 
 
E-post hanli@trondelagfylke.no  
 
Facebook Mobbeombudet i Trøndelag 
 
Messenger //m.me/MobbeombudetTrondelag  

 

Les mer om mobbeombudet i Trøndelag (PDF, 191 kB)

Kontaktinformasjon

Gunnhild Strupstad
Personalsjef
E-post
Mobil 977 10 034