Stemme på valgdagen

Teksten er lånt fra Valg.no

Slik stemmer du

 

1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

Steg 1 for å stemme

2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.

Steg 2 for å stemme

3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen dersom du stemmer i hjemkommunen din.

Steg 3 for å stemme

4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

Steg 4 for å stemme

5. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Steg 5 for å stemme

Hvis du stemmer utenfor egen kommune får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemmen blir sendt til hjemkommunen din for opptelling.