Sametingsvalget

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

I Rindal skal velgere til sametingsvalget forhåndsstemme.

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ.

Sametingsvalget holdes hvert fjerde år på samme dagen som stortingsvalget. Det er 7 valgkretser som dekker hele landet, hver valgkrets får tildelt mandater etter antall manntallsførte i kretsen. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

Sametinget er øverste valgmyndighet til sametingsvalget. Mer informasjon om Sametinget og sametingsvalg finner du på sametinget.no