Hvem kan stemme?

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Når kan du stemme?

  • 10. august – 8. september i hvilken som helst kommune.
  • 11. september må du stemme i et av valglokalene i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregistrert den 30. juni.

Er du syk eller ufør? Da kan du be kommunen din om å få forhåndsstemme hjemme. Kommunen informerer om frist for å forhåndsstemme hjemme.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du be kommunen din om å få tidligstemme fra 3. juli.

Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 3. juli og frem til og med 8. september.