Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 er satt til mandag 11. september 2023

Informasjon om stemmeperioden

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du be kommunen din om å få tidligstemme fra 3. juli til 9. august. 

Forhåndsstemmegivningsperioden er fra 10. august til 8. september. 


Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 1. juli og frem til og med 3. september.

Manntallet 

Manntallet for Rindal kommune legges ut til offentlig ettersyn ved kundemottaket på kommunehuset.