Valgkort og legitimasjon

I år får du digitalt valgkort

Valgkortet er en påminnelse om at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Dersom du har reservert deg mot, eller ikke bruker digital informasjon fra det offentlige, får du valgkortet ditt tilsendt på papir.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.
Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.


Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

En enklere og mer moderne løsning

Nå som alle får valgkortet digitalt, har alle velgere med en smarttelefon muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig når de skal stemme.

Siden de fysiske valgkortene ble også sendt ut til velgerens folkeregistrerte adresse. Mange, og spesielt studenter og andre unge velgere, bor på andre midlertidige adresser. Disse gruppene opplevde derfor ofte at de ikke fikk valgkortet sitt, noe som ikke blir et problem med digitale valgkort.

Gjennomførte forsøk i 2019

I 2019 gjennomførte Valgdirektoratet et forsøk med digitale valgkort i flere kommuner, deriblant Bergen. Valgdirektoratet fulgte forsøket tett og hentet inn mange tilbakemeldinger og erfaringer fra velgere og valgansvarlige i forsøkskommunene. Disse tilbakemeldingene har dannet grunnlaget for vår egen og Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) evaluering av forsøket. Det er basert på disse evalueringene at KMD har besluttet at digitale valgkort blir en nasjonal løsning fra og med stortings- og sametingsvalget 2021.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.