Forhåndsstemmegiving

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til og med siste fredag før valgdagen.