Forhåndsstemmegiving

Fra 10.august, og til og med 10.september, tar vi imot forhåndsstemmer på kommunehuset i åpningstiden kl. 09 - 15.

Velgere som befinner seg i isolat eller karantene på grunn av covid-19, bes vente med å avgi stemme til de er friske. Velgerne bes om å overholde de generelle smittevernreglene.Derfor oppfordres det til å forhåndsstemme, da unngår vi køer på selve valgdagen.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort.

Vi har utvidet åpningstid disse dagene:

Torsdag 26.august                  kl. 09 - 18

Lørdag 28.august                    kl. 10 - 14

Torsdag 02.september           kl. 09 - 18

Lørdag 04.september             kl. 10 - 14