Tidlig- og forhåndsstemmegivning

Generell informasjon angående stemmegivning.

Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag.

Stemmested er kommunehuset.

Tidligstemmegivning: 1. Juli - 9. august
Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.

Det er ikke noe krav om å vise noen slags dokumenter i forbindelse med stemmegivningen. Velgeren skal ha mulighet til å avgi stemme i en hvilken som helst kommune i landet. Vi gjør oppmerksom på at ordinære stemmesedler ikke er klare, egne stemmesedler blir brukt. Avgitte stemmer vil legges i konvolutt.
 

Forhåndsstemmegivning: starter 10. august - 6. september
Ettersom 10. august faller på en lørdag, blir forhåndsstemmegivningen fra mandag 12. august.
Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen (9. sept.).

Lørdagene 24 og 31 august, vil vi holde åpent fra kl 10-14 for mottak av forhåndsstemmer på kommunehuset.

Torsdag 5 september vil beboere på Helsetunet kunne avgi forhåndsstemmer mellom kl 10-12 på Helsetunet.

Husk legitimasjon når du skal avgi stemme

 

Stemme hjemmefra?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet, ikke kan avgi stemme på valgdagen, eller møte frem der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig for beboere på Rindal Helsetun å søke om dette, siden vi også i år vil motta forhåndsstemmer på helsetunet. 

I henvendelse til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato, telefonnummer, og hvilken adresse du befinner deg den siste uka før valget.

Henvendelser om dette kan rettes muntlig til kundemottaket tlf. 71 66 47 00, eller skriftlig til valgstyret i Rindal. Den må være mottatt hos oss senest 3.september kl.15.00.

Valgstyret i Rindal

Rindalsvegen17

6657 Rindal