Hvem kan stemme

Stemmerett og manntall

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Manntallet pr 30. juni vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Les mer:

Manntall

Stemmerett