Styringsdokumenter

(under oppdatering)

Kommuneplan

Kommuneplan
Dokument Vedtatt
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028 12.12.2018
Kommuneplanens arealdel 2011-2022 27.06.2013
Kommuneplanens arealdel - tilhørende kart 27.06.2013
Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2020-2023 11.12.2019
Årsmelding 2018
Planstrategi 2020-2023 (PDF, 524 kB) 14.10.20

Næring og bolig

Næring og bolig
Dokument Vedtatt
Næringsplan for Rindal 2017-2020 02.05.2017
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen Høsten 2013
Boligpolitisk plan 2018 20.06.2018

Andre planer

Andre planer
Dokument Vedtatt Oppdatert
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 20.06.2018
Beredskapsplan 10.04.2019
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 13.12.2017
Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022 12.12.2018
Vedlegg til hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022 (8 stk.)
Kommunikasjonsplan 2016-2020 05.10.2016
Digitaliseringsstrategi 2019-2023 xx.xx.2019

Kontaktinformasjon

Rindal kommune
E-post
Telefon 71 66 47 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00