Slik styres Rindal

 

Kommunestyret

er kommunens øverste myndighetsorgan og består av 17 faste medlemmer.

Medlemmer for kommunestyret
Medlem Epost Parti
Vibeke Langli vibeke.langli@rindal.kommune.no Senterpartiet
Kjetil Løften kjetil.loften@rindal.kommune.no Senterpartiet
Mildrid Kattem Aune mildrid.kattem.aune@rindal.kommune.no Senterpartiet
Ola T. Heggem ola.heggem@rindal.kommune.no Senterpartiet
Bettina Røen Helgetun bettina.roen.helgetun@rindal.kommune.no Senterpartiet
Arild Haugen arild.haugen@rindal.kommune.no Senterpartiet
Kirsti Barbo Landsem kirsti.barbo.landsem@rindal.kommune.no Senterpartiet
Line Therese Flåtten line.therese.flatten@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Åge Jonli age.jonli@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Martin Rise martin.rise@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Svein Halsetrønning svein.halsetronning@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Camilla Løften camilla.loften@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Inge Skjølsvold inge.skjolsvold@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Gro Karina Fosseide gro.karina.fosseide@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Eirik Tørset eirik.torset@rindal.kommune.no Arbeiderpartiet
Magnar Dalsegg magnar.dalsegg@rindal.kommune.no Høyre
Hege Gåsvand hege.gasvand@rindal.kommune.no Høyre

Formannskapet

er kommunestyrets arbeidsutvalg og har ansvar for mange overordna saker. Er blant annet det faste utvalg for plansaker. Leder i Formannskapet er ordføreren. 5 medlemmer.

Driftsutvalget

har 9 medlemmer. For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre den politiske organiseringen. Livsløpskomiteen og Ressurskomiteen ble lagt ned og erstattet med et Driftsstyre. Samtidig er det meningene å legge flere saker til formannskapet og til kommunestyret. Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale oppgavene,  mens formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og økonomi.

Den endelige arbeidsfordelingen er beskrevet i delegasjonsreglementet