Slik styres Rindal

 

Kommunestyret

er kommunens øverste myndighetsorgan og består av 17 faste medlemmer.

Medlemmer for kommunestyret
Medlem Epost Mobilnummer Parti
Vibeke Langli vibeke.langli@rindal.kommune.no 952 31 338 Senterpartiet
Kjetil Løften kjetil.loften@rindal.kommune.no 917 01 668 Senterpartiet
Mildrid Kattem Aune mildrid.kattem.aune@rindal.kommune.no 959 37 645 Senterpartiet
Ola T. Heggem ola.heggem@rindal.kommune.no 908 47 032 Senterpartiet
Bettina Røen Helgetun bettina.roen.helgetun@rindal.kommune.no 970 75 483 Senterpartiet
Arild Haugen arild.haugen@rindal.kommune.no 976 82 848 Senterpartiet
Kirsti Barbo Landsem kirsti.barbo.landsem@rindal.kommune.no 419 20 040 Senterpartiet
Line Therese Flåtten line.therese.flatten@rindal.kommune.no 926 95 328 Arbeiderpartiet
Åge Jonli age.jonli@rindal.kommune.no 976 82 857 Arbeiderpartiet
Martin Rise martin.rise@rindal.kommune.no 920 87 709 Arbeiderpartiet
Svein Halsetrønning svein.halsetronning@rindal.kommune.no 416 45 071 Arbeiderpartiet
Camilla Løften camilla.loften@rindal.kommune.no 918 21 051 Arbeiderpartiet
Inge Skjølsvold inge.skjolsvold@rindal.kommune.no 481 76 997 Arbeiderpartiet
Gro Karina Fosseide gro.karina.fosseide@rindal.kommune.no 915 35 414 Arbeiderpartiet
Eirik Tørset eirik.torset@rindal.kommune.no 993 11 611 Arbeiderpartiet
Magnar Dalsegg magnar.dalsegg@rindal.kommune.no 416 26 573 Høyre
Hege Gåsvand hege.gasvand@rindal.kommune.no 926 89 450 Høyre

Formannskapet

er kommunestyrets arbeidsutvalg og har ansvar for mange overordna saker. Er blant annet det faste utvalg for plansaker. Leder i Formannskapet er ordføreren. 5 medlemmer.

Driftsutvalget

har 9 medlemmer. For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre den politiske organiseringen. Livsløpskomiteen og Ressurskomiteen ble lagt ned og erstattet med et Driftsstyre. Samtidig er det meningene å legge flere saker til formannskapet og til kommunestyret. Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale oppgavene,  mens formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og økonomi.

Den endelige arbeidsfordelingen er beskrevet i delegasjonsreglementet (PDF, 670 kB)