Slik styres Rindal

 

KOMMUNESTYRET

er kommunens øverste myndighetsorgan og består av 17 faste medlemmer.

FORMANNSKAPET

er kommunestyrets arbeidsutvalg og har ansvar for mange overordna saker. Er blant annet det faste utvalg for plansaker. Leder i Formannskapet er ordføreren. 5 medlemmer.

DRIFTSSTYRET

har 9 medlemmer. For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre den politiske organiseringen. Livsløpskomiteen og Ressurskomiteen ble lagt ned og erstattet med et Driftsstyre. Samtidig er det meningene å legge flere saker til formannskapet og til kommunestyret. Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale oppgavene,  mens formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og økonomi.

Den endelige arbeidsfordelingen er beskrevet i delegasjonsreglementet (PDF, 670 kB)