Slik kan du påvirke politisk

Innbyggerne i kommunen har fått rett til å sette dagsorden i kommunestyret. Dette vedtok Stortinget i 2003, da den gav innbyggerne initiativrett etter forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

Kommuneloven pålegger nå kommunestyret å ta stilling til et forslag som blir fremmet av et visst antall innbyggere i kommunen. Kommuner med mer enn 15 000 innbyggere må ha en oppslutning fra minst 300 innbyggere. I mindre kommuner kreves det støtte fra 2 prosent av befolkningen. 

Innbyggerinitiativet betyr at innbyggerne kan sette politiske spørsmål de er opptatt av på den politiske dagsorden. At kommunestyret må ta stilling betyr ikke at det har plikt til å være enig eller å vedta forslaget. Det kan for eksempel vedta at forslaget skal behandles videre i administrasjon eller underliggende organer. Eller det kan nedstemme forslaget. Poenget er at kommunen blir tvunget til å ta stilling. Den kan ikke legge saken vekk. Forslaget skal behandles innen seks måneder etter at det er fremmet. 

Innholdet i forslaget må naturlig nok gjelde kommunenes virksomhet. Men det er uten betydning om oppgavene er lovpålagt eller om kommunen utfører dem frivillig. 

Initiativretten gjelder tilsvarende for fylkeskommunen. Kravet om oppslutning er satt til 500 av innbyggerne i fylket. 

Innbyggerne kan ikke fremme initiativet om igjen og kreve ny behandling før det er gått fire år. Det er likevel ingen ting i veien for at kommunen, på eget initiativ og når som helst, tar saken opp til ny vurdering hvis den ønsker det. 

Du kan bruke minsak.no for å forelå saker du mener vil gjøre din kommune bedre.

Du kan også bruke skjemaet nedenfor: