VALG 2017 - UTLEGGING MANNTALL OG TIDLIGSTEMMEGIVNING

Det er mulig å avlegge såkalt tidligstemme* for Stortingsvalget 2017 fra nå og fram til og med 9. august.
Fra 10. august og fram til fredag før valgdagen er det ordinær forhåndsstemmeperiode.
Kommunen tar imot tidligstemmer på Kommunehuset i åpningstiden,

hverdager kl. 09.00 – 15.00

Husk å ta med legitimasjon når du skal avgi stemme. 

STÅR DU I MANNTALLET ?

Fra 15. juli og fram til valgdagen blir manntallet for Rindal kommune ved Stortingsvalget 2017 lagt ut til offentlig gjennomsyn/ettersyn på Kommunehuset, hos Bunnpris(Sunna) og hos COOP Nybø.

Da har du mulighet til å sjekke om du står i manntallet og dermed har stemmerett ved Stortingsvalget 2017.

Om du ikke finner ditt navn i manntallet eller finner andre feil, kan du klage (skriftlig og begrunnet) til Valgstyret i Rindal, Rindalsvegen 17, 6657 RINDAL eller på epost: post@rindal.kommune.no.
Se valgloven §2-6(2)

Hvis du har flyttet til/fra en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni,står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Hilsen Valgstyret i Rindal

 
* Tidligstemming: Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. 

Publisert av Tove Schei. Sist endret 03.07.2017 11:13
Fant du det du lette etter?