Stipend for studenter som tar utdanning som sykepleier

For å knytte til oss fremtidig arbeidskraft har Rindal kommune opprettet en stipendordning for studenter som tar utdanning innen kritiske fagområder. Vi har spesielt behov for å rekruttere flere sykepleiere. Studenter som har startet på eller har mottatt studieplass ved sykepleierutdanning er derfor prioritert ved tildeling av stipend i 2017.

Vi ønsker oss deg som har lyst å starte jobbkarrieren som sykepleier i Rindal.

Stipend tildeles med maksimalt kroner 120 000 fordelt på 2. og 3. studieår, og forutsetter bindingstid på to år etter fullført utdanning. På grunn av arbeidsplikten i etterkant vil den som tildeles stipend betraktes som arbeidstaker i Rindal kommune.

Litt om deg som kan søke

  • du er i gang med, eller har mottatt studieplass ved sykepleierutdanning
  • du er folkeregistrert i Rindal kommune
  • du er lærevillig og bidrar i arbeidsfellesskapet med den kunnskapen du har
  • du er positiv og har lyst til å bidra i et godt arbeidsmiljø

Litt om stipendordningen og tildeling

  • stipendet tildeles etter søknad og intervju
  • stipendet utbetales med kr 30 000 i desember og juni under 2. og 3. studieår ved normert utdanningstid
  • ved tildeling av stipend for deler av utdanningsløpet vil bindingstid vurderes forholdsmessig
  • dersom studiet avbrytes eller bindingstiden ikke fullføres, må stipendet tilbakebetales

Vi tilbyr også

  • studenter som tildeles utdanningsstipend kan tilsettes i studentstilling eller tidsavgrensa/tilfeldig vikariat i studietiden
  • sykepleierstudenter avlønnes per 1.7.17 med årslønn kroner 391 200

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse i stilling.

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Opplysninger om stipendordningen får du ved å kontakte Gunnhild Strupstad, tlf. 97710034/epost: gunnhild.strupstad@rindal.kommune.no.

Søk elektronisk og bruk skjema «Søknad på stilling» https://www.rindal.kommune.no/selvbetjening/

Merk søknaden med «Stipend som sykepleiersudent» og saksnummer 17/749

Søknadsfrist: 01.09.17

Publisert av Tove Schei. Sist endret 14.07.2017 08:43
Fant du det du lette etter?