Ledig stilling: Assisterende helse- og omsorgsleder

Assisterende helse- og omsorgsleder er en del av lederteamet ved helse- og omsorgstjenesten, og har sitt arbeidssted ved Rindal helstun. I helse- og omsorgsleders fravær vil assisterende leder være dennes stedfortreder. Dette er en spennende jobb, som til daglig innebærer et delansvar for planoppgaver, personaloppgaver eller økonomioppgaver.

Mer enn halvparten av alle ansatte i kommunen har helse- og omsorgstjenesten som sitt arbeidssted. 

Tjenesten omfatter fagområdene;

 • Kjøkken, vaskeri og administrasjon
 • Langtidsavdeling, korttidsavdeling og hjemmetjeneste
 • Bo- og miljøtjeneste
 • Legekontor, helsestasjon, fysioterapi, jordmor, psykisk helsetjeneste og ergoterapi/folkehelse

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i arbeidet med å planlegge og utforme fremtidens helse- og omsorgstjenester
 • Ansvar for planarbeid og være pådriver i innovasjonsprosjekt og velferdsteknologi
 • Bidra til å nå mål og sikre gode beslutninger i tjenesten
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå, som i tillegg har fullført lederutdanning i nyere tid
 • Har erfaring og kan vise til gode resultater som leder
 • Har gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy
 • Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi legger vekt på personlige egenskaper som:

 • Viser evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt
 • Viser evne til selv å planlegge og prioritere tid og oppgaver innenfor gitte mål og rammer
 • Viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Viser til ferdigheter og erfaring med å jobbe i team
 • Viser god gjennomføringsevne og kan vise til resultat fra tidligere stillinger

Oppgi referanse, intervju blir gjennomført.

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Lønn etter avtale. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Opplysninger om stillingen fås ved å kontakte helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem, tlf. 92650771/epost: grete.ranes.heggem@rindal.kommune.no eller rådmann Birgit Reisch, tlf. 91112469/epost: birgit.reisch@rindal.kommune.no

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.

Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/selvbetjening/

Merk søknaden med saksnummer  17/408

Søknadsfrist: 07.05.17

 

Publisert av Tove Schei. Sist endret 20.04.2017 11:46
Fant du det du lette etter?