Detaljreguleringsplaner for Helgetunmarka sør - offentlig ettersyn og høring

Formannskapet i Rindal kommune har vedtatt å legge forslag til to detaljreguleringsplaner for Helgetunmarka sør ut til offentlig ettersyn og å sende dem på høring. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Langvatnet opplevelsesområde

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at firmaet iTrollheimen AS i Rindal kan anlegge et natur- og friluftsbasert opplevesesområde ved Langvatnet. Her inngår utvidelse av parkeringsplass og framføring av vatn og strøm i tillegg til bygging av nye elementer som lavvo, klatrepark, servicebygg og zipline.

Planforslaget består av:

 

Langtjønnåsen hyttegrend

Firmaet Trollheimshytter DA v/Lars Helgetun og Harald Helgetun ønsker å fortette og utvide sitt hytteområde i Langtjønnåsen. Den nye planen vil erstatte den tidligere reguleringsplanen (sist revidert i 2013), men inneholder også ei utvidelse vestover på Ola Storli sin eiendom. 

Planforslaget består av:

Dokumentene er tilgjengelige på nettsidene www.rindal.kommune.no under Høringer og i kommunens kundemottak.

Merknader til planforslaget sendes innen 25. august 2017 til:

                Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal
                eller på e-post: post@rindal.kommune.no

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Sivert Dombu:

                tlf: 957 85 911, e-post: sivert.dombu@rindal.kommune.no

 

Publisert av Tove Schei. Sist endret 21.06.2017 18:26
Fant du det du lette etter?