I hjemmetjenesten har vi ledig et vikariat på helg for sykepleier i ca. 18 prosent stilling. Stillingen er ledig frem til 31.12.19, med mulighet til forlengelse. Hjemmetjenesten er samlokalisert og har felles avdelingsleder med korttidsavdelingen ved Rindal helsetun. Stillingen har arbeid hver tredje helg.

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Vi har ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som fagarbeider vei, vann og avløp. Vi ønsker snarlig tiltredelse. Det er meget gode muligheter for fast ansettelse