Vaksinering 12-15 år

Regjeringen har bestemt at 12-15 åringene nå får koronavaksinen.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. 

Smitte blant barn og ungdom er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har FHI og regjeringen anbefalt at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine.

Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse, som kalles myokarditt, etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned. Folkehelseinstituttets vurdering, er at tilbudet om en dose, er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom, når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen.

I Rindal får elever i 8.-10. trinn, tilbud om vaksinering torsdag 9. september. Elever i 7. trinn får tilbud om vaksine torsdag 16.september.

Klassene følges av lærer til gruppevis vaksinering på Eldresenteret. Den som vaksineres sitter skjermet fra de andre i egen bås.

Elever som trenger å ha med foresatt har mulighet til det.

Foresatte må samtykke til vaksinering. Skjema for samtykke sendes med eleven hjem, og tas med ferdig underskrevet på vaksinedagen.

Les om koronavaksine 

Samtykkeskjema