Høring om breibandsutbygging i Rindal

bredb1 - Klikk for stort bilde Rindal kommune planlegger å søke om statlig tilskudd til videre utbygging av breiband i bygda og trenger gode innspill fra folk og bedrifter.

Dette er ei korrigert utlysing der området for mulig utbygging er noe utvida.

For 2018 er det bevilget 149,7 mill. kr over statsbudsjettet for utbygging av høyhastighets breiband. Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt ei ramme på vel 17 mill. Søknadsfristen for kommunene er 16. mai.  Tilskuddet formidles gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Støtteordninga er teknologinøytral, dvs. at det ikke kan søkes spesifikt på fiberteknologi.  Alternative teknologier som tilbyr hastigheter over 30 Mbit/s kan benyttes. Men det kan også settes krav om at hastigheten kan økes til 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Nytt i år er at områder som ikke har tilbud om minst 10 Mbit/s, skal prioriteres. Videre er det innført krav om at lokal medfinansiering skal utgjøre minst 25% av total kostnad.

Store deler av Øverbygda i Rindal har ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ikke grunnleggende breibandsdekning med minst 10 Mbit/s i dag.

I år tenker kommunen å søke om midler til strekningen langs fv 65 mellom Trønsdal og fylkesgrensa, kanskje også med forgreining til Lomunda. Kartet markerer hele dette området, men det er neppe mulig å få med alt i første omgang. Kommunen vil måtte prioritere deler av området før søknaden blir sendt.

Det langsiktige målet er at alle innbyggere og virksomheter i hele bygda etter hvert skal få tilbud om høykapasitets breiband. Flere steder finnes det hovedlinjer som ligger innenfor rimelig avstand for tilkobling. Framdrifta for utbygging vil være avhengig av utbyggernes kapasitet og deres krav til lønnsomhet ved å koble kunder til disse linjene.

Ett av krava for å kunne søke om statlig tilskudd, er at kommunen må kunngjøre de geografiske områdene utbygginga skal gjelde for, og legge saken ut til høring i en måned. Det skal være mulig for alle å gi innspill til kommunen, som kan være til nytte for søknaden eller prosjektet.

Vi trenger dine innspill for at søknaden skal bli så god som mulig.

Send dem til Rindal kommune, helst på e-post: post@rindal.kommune.no

Frist for innspill er 10. mai 2018.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911