Fakturaen på kommunale avgifter kommer digitalt!

Nå kan du som innbygger motta faktura fra Rindal kommune i forskjellige digitale kanaler!

Fakturaer digitalt

Avtalegiro

For deg som allerede har en avtale med Rindal kommune om å bruke Avtalegiro eller E-faktura

  • Du trenger ikke gjøre noe, fakturaene kommer i nettbanken/til trekk som tidligere.

Hvis du har spørsmål til hvordan du oppretter E-faktura eller Avtalegiro, kontakt din bank!

Digipost

Hvis du har en Digipost-konto, så vil fakturaen bli sendt direkte dit. Husk å sett på varsel til SMS eller e-post, sånn at du får beskjed når det kommer en faktura!

Se mer informasjon her: https://www.digipost.no

Ingen av delene?

Hvis du verken har E-faktura, Avtalegiro eller Digipost så vil faktura bli sendt til Altinn.