Utviklingsplanen "Rindal inn i framtida" er nå endelig vedtatt

Kommunestyret vedtok 5.10.2022 «Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan» og bad kommunedirektøren arbeide videre med gjennomføring av tiltaka i planen.

 

Arbeidet med planen har pågått i omkring to år.

Et treårig samfunnsutviklingsprosjekt med egen ansatt prosjektleder bør komme i gang fra starten av 2023. Nå arbeides det med å skaffe penger til dette. Dette er viktige tiltak der:

  • Ulike former for organisert tilflyttingsarbeid, særlig retta mot unge kvinner
  • Lokalt samarbeid om boligutvikling
  • Nye former for markedsføring og omdømmebygging

Kommunen ønsker å samarbeide med Rindal Sparebank, Stiftelsen Lokalt Løft, Rindal Næringsforum og andre lokale krefter om gjennomføringa.

Rindal har sammen med Holtålen søkt Kommunaldepartementet om å få delta i et pilotprosjekt for såkalte bygdevekstavtaler, og det vil i så fall henge tett ihop med «Rindal inn i framtida».

Plandokumentet finner du her. (PDF, 3 MB)