Utvidet åpningstid ved forhåndsstemming

Åpent for forhåndsstemming i vanlig åpningstid mandag til fredag kl 09.00 - 15.00.

Vi minner om at Rindal kommunehus har utvidet åpningstid disse dagene:

Åpningstider
Ukedag Dato Tid
Torsdag 26. august kl. 15.00 - 18.00
Lørdag 28. august kl. 10.00 - 14.00
Torsdag 2. september kl. 15.00 - 18.00
Lørdag 4. september kl. 10.00 - 14.00

Husk legitimasjon og valgkort.