Trafikksikkerhetsplan for Rindal kommune er vedtatt

Kommunestyret har vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Rindal kommune for 2018-2021.

Planen skal legge føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, og den lister opp fysiske tiltak knyttet til fylkesveger og kommunale veger som kan bedre trafikksikkerheten i kommunen, samt holdningsskapende arbeid rettet blant annet mot skolen.

Det er mange tiltak som ønskes og gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Fysiske tiltak er vurdert opp imot hverandre, og hvert tiltak er prioritert med kategori 1-3, der kategori 1 er høyest prioritert.

Trafikksikkerhetsplanen kan leses her (PDF, 2 MB).

Les mer om politisk behandling av planen her.