Totalforbud mot bruk av åpen ild i Nordmøre og Romsdal

Skogbrannindeksen varsler om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for de neste dagene tilsier at faren vedvarer og vil øke ytterlig. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor et midlertidig totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Forbudet blir gjeldene i alle kommuner i Nordmøre og Romsdal inntil annet blir varslet.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud i skog og mark, men det er da enkelte unntak slik som for små kaffebål, bål på tilrettelagte bålplasser og lignende.

- Når det nå innføres et totalforbud er det disse unntakene som faller bort og det blir dermed forbudt å gjøre opp all ild i og i nærheten av skog og mark. Risikoen for å starte en brann blir rett og slett for stor. Dette gjelder også bruk av for eksempel engangsgriller. Man kan fortsatt grille hjemme i sin egen hage så lenge det skjer på en forsvarlig måte, for eksempel ved bruk av gassgrill, sier Alf Magne Smørholm, brannsjef i Molde brann- og redningstjeneste.

Det varme været har gitt store deler av landet lignende tilstander og mange plasser enda tørrere forhold. I går brant det i terrenget på Herøy på Sunnmøre. I følge skogbrannindeksen skal de tørre forholdene i marka vedvare og enkelte steder øke. Inntil forholdene endrer seg vil det være stor lokal fare for gress- og lyngbranner i Nordmøre og Romsdal.

- Vi ønsker å presisere at det å starte en brann uansett er ulovlig, likegyldig av når på året det er. Aktsomhetsprinsippet gjelder 365 dager i året. Er man riktig uheldig så kan en siggaretglo holde til at det starter en brann, sier Kjell Inge Mathisen, brannsjef i Kristiansund brann- og redningsvesen.

Totalforbudet vil vedvare inntil det kommer betydelige mengder med nedbør og skogbrannindeksen senkes. Opphevelse av totalforbudet vil annonseres på kommunenes hjemmesider.