To nye reguleringsplaner vedtatt for Helgetunmarka sør

Kommunestyret har godkjent to detaljreguleringsplaner for Helgetunmarka sør. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Langvatnet opplevelsesområde

Formålet med planen er å legge til rette for at firmaet iTrollheimen AS i Rindal kan anlegge et natur- og friluftsbasert opplevesesområde ved Langvatnet. Her inngår utvidelse av parkeringsplass og framføring av vatn og strøm i tillegg til bygging av nye elementer som lavvo, klatrepark, servicebygg og zipline.

Planen består av:

 

Langtjønnåsen hyttegrend

Firmaet Trollheimshytter DA v/Lars Helgetun og Harald Helgetun ønsker å fortette og utvide sitt hytteområde i Langtjønnåsen. Den nye planen erstatter den tidligere reguleringsplanen (sist revidert i 2013), men inneholder også ei utvidelse vestover på Ola Storli sin eiendom. 

Planen består av:

Plandokumentene er også tilgjengelige i kundemottaket i kommunehuset. 

Vedtaket kan påklages til kommunen innen tre uker. Klagefristen settes til 3. november 2017.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911