Tilskudd til sommerjobb for ungdom i lokale bedrifter

Klikk for stort bildeTrøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN gir tilskudd til sommerjobb for ungdom sommeren 2020. Kommunene kan søke tilskudd til sommerjobb for ungdom mellom 15 og 19 år. Det er oppfordra til å samarbeide med lokalt næringsliv slik at også private bedrifter skal kunne tilby sommerjobb innenfor ordninga.

Sommerjobbene skal ha varighet på minst tre uker og skal avvikles i perioden juni/juli/august. Det gis et lønnstilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. ei ukelønn. Resten må arbeidsgiverne dekke sjøl.

Rindal kommune har allerede på egen hand og uten noe tilskudd utenfra gitt konkrete tilbud om sommerjobb til 14 ungdommer født i 2003.

Vi tilbyr nå å hjelpe lokale bedrifter med å gjøre seg nytte av fylkeskommunens ordning. Vi ser for oss at kommunen lyser ut jobbene offentlig og deretter formidler søkere til bedriftene. Fire interesserte ungdommer født i 2003 fikk dessverre ikke noe tilbud fra kommunen i første omgang, men kan være aktuelle nå. Denne nye ordninga er også åpen for flere årsklasser (mellom 15 og 19 år).

Bedriftene må sjøl ha formelt arbeidsgiveransvar, inngå arbeidsavtale og stå for lønnsutbetaling, forsikring og oppfølging. Det skal lønnes etter tariff.

Det er et mål at de unge ikke bare skal settes til enkle rutineoppgaver, men også gis mulighet til å bli kjent med helheten i produksjon av tjenester eller varer.

Utbetaling av tilskudd skjer når sommerjobbene er avsluttet, kommunen har sendt rapport til fylkeskommunen og pengene derfra er mottatt.

Vi ber om at bedrifter som ønsker å ansette ungdom på disse vilkåra, melder seg til kommunen innen fredag 5. juni.

Send en epost til post@rindal.kommune.no med oppsett over hvor mange jobber bedriften ønsker å tilby, og for hvilken treukersperiode det vil være. Beskriv også arbeidsoppgavene og hvordan bedriften legger til rette for at ungdommene får innblikk i arbeidshverdagen, ut over enkle rutiner.

Vi må ta forbehold om at kommunen faktisk oppnår nødvendig tilskudd fra fylkeskommunen.

Kontaktinformasjon

Gunnhild Strupstad
Personalsjef
E-post
Mobil 977 10 034