Tidlig- og forhåndsstemmegivning

Generell informasjon angående stemmegivning.
Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag.

Stemmested er kommunehuset.

Tidligstemmegivning: 1. Juli - 9. august
Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.

Det er ikke noe krav om å vise noen slags dokumenter i forbindelse med stemmegivningen. Velgeren skal ha mulighet til å avgi stemme i en hvilken som helst kommune i landet. Vi gjør oppmerksom på at ordinære stemmesedler ikke er klare, egne stemmesedler blir brukt. Avgitte stemmer vil legges i konvolutt.
 

Forhåndsstemmegivning: starter 10. august - 9. september
Ettersom 10. august faller på en lørdag, blir forhåndsstemmegivningen fra mandag 12. august.
Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen (9. sept.).

Husk legitimasjon når du skal avgi stemme