Takk for gavene!

Helse og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Gudrun Sæther, Lilly Øberg, Ragna Bjerkan, Inger Halgunset, Jon Helgetun, Olav Kirkholt, Inger Else Tørset og Lars Bjørnstad sine begravelser i 2021.

Samt gitt til hjemmetjenesten ved Gulli Alida Løset sin begravelse.

Av innkjøp i 2021 kan nevnes TV-benk, båreteppe, akuttsekker til hjemmetjenesten, utsmykning i fellesstue i omsorgsbolig og blomster og planter til uteområdene. Det er også brukt midler til innspilling av videoer fra nærområder i Rindal.

 

For Helse og omsorgstjenesten

Grete Ranes Heggem
Helse og omsorgsleder