T-komponent Bygg AS. Tilbud om vinterlagring av campingvogner mm.

T-komponent Bygg AS.

Vi vil også denne vinteren tilby deler av bygningsmassen for vinterlagring av campingvogner, båter etc. Arealet blir tilført varme slik at det er frostfritt, og det er den midtre del av bygget.

Utleiesatsene er delt inn i 4 kategorier

1. Motorsykkel   kr. 1 500,-
2. Personbil   kr. 2 500,-
3. Campingvogn/Bobil/Båt 5,5 – 8,0 m. (Inkl. drag) kr. 3 600,-
4. Campingvogn/Bobil/Båt 8,1 – 10 m.  (Inkl. drag) kr. 4 200,-

 

Andre opplysninger:

  • Innkjøring skjer i uke 43, torsdag 24. og fredag 25 oktober på dagtid eller mellom kl. 18 og 20. På dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00 må det avtales tidspunkt.
  • Tilsyn og evt. ladding av batterier kan etter avtale utføres mandag 27. januar på dagtid eller mellom kl. 18 – 20. (Leietaker må selv sørge for evt. skjøteledning)
  • Utkjøring vil skje i uke 17 (første hele uka etter påske) torsdag 23. og fredag 25. april på dagtid etter avtale eller mellom kl. 18 og 20. (Gjerne etter avtale da og).  
  • Besøk utenom nevnte tidspunkter må dessverre belastes med kr. 500,- pr. besøk. Det kan avtales parkering av leieobjekt ved bygget like før og like etter angitte datoer for inn og utkjøring for å slippe ekstrakostnader. Da vil vi frakte objektet inn eller ut.
  • Leietaker må ha vanlig helårs eierforsikring.

Kontaktinformasjon

Bård Magne Sande
E-post
Telefon 481 77 068
Mobil 481 77 068