Statusoppdatering korona Rindal uke 1

Denne uken er det registrert ett tilfelle på PCR-test, men dette var kjent for oss fra hurtigtest Vedkommende satt i karantene i lys av å være husstandsmedlem til en av våre tre smitteklynger vi har omtalt siden før julehelgen. Ingen nye er satt i karantene som følge av dette.

Massetesting i forbindelse med oppstart skole og barnehage på nyåret, avdekket ingen smittetilfeller.

Vaksinering

Denne uken satte vi i underkant av 200 vaksinedoser. Det samme antallet er planlagt neste uke.

Det ser ut til at vi skal klare målet om å tilby oppfriskningsdose til alle > 18 år i løpet av januar/begynnelsen av februar. Det skal fortsatt gå 20 uker mellom dose 2 og 3. 

Framover må vi være beredt på at immuniteten mot koronavirus vil være både i form av vaksinering, og i form av gjennomgått korona.

Nå er det gledelig at vi nærmer oss målet om oppfriskningsdose til alle >18 år, og så gjenstår det å se hvor stor grad sykdomsbyrden utvikler seg når omikron tar over for fullt. Så langt er det høye smittetall nasjonalt, men foreløpig har ikke antallet alvorlige tilfeller og sykehusinnleggelser økt i samme takt.

Vi kommer ikke til å omtale hvert enkelt smittetilfelle framover, med mindre det oppstår større smitteutbrudd, vi mener det er viktig å informere om. 

Dersom det er noen som ikke har vaksinert seg enda, er det ikke for sent. Dere er velkommen til å ta kontakt med oss på korona@rindal.kommune.no.