Statusoppdatering 11.06.21 - Covid-19

Rindal kommune har etter ei vurdering bestemt at de forsterkede anbefalingene som gjelder fram til og med 13.juni, ikke videreføres. 

Smittesituasjonen i Trøndelag har bedret seg de siste 1-2 ukene, og dermed ser vi ikke at det er nødvendig med forlengelse av forsterkede anbefalinger.  

Dette innebærer blant at kampaktivitet for barn og unge opp til 19 år kan gjenopptas, så lenge smittesituasjonen tillater det på det gitte tidspunktet, og at andre kommuner åpner opp for det samme. 

Ved et eventuelt smitteutbrudd, vil det komme endringer på kort varsel. 

Dersom du reiser til en kommune med strengere regler enn den du kommer fra, skal du følge de reglene som er strengest. Derfor må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder dit du skal. 

Vi vil minne om at de nasjonale anbefalingene fortsatt gjelder, og det aller viktigste er: 

  1. Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. 
  2. Du skal også fortsatt begrense dine nærkontakter. 
  3. Arrangementer med deltakere fra forskjellige kommuner, anbefales å utsettes. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene: 

 

  • Innendørs tillates 20 personer på private sammenkomster. 
  • Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser. 
  • Innendørs tillates 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. 
  • Innendørs tillates 100 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. 
  • Utendørs tillates 30 personer på private sammenkomster. 
  • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser. 
  • Utendørs tillates 600 (3 x 200) personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser. 

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Se mer om arrangement og sammenkomster her: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#arrangement-pa-offentlig-sted 

 

11/6-21 

Mari Wold, Kommuneoverlege Rindal