Sommerjobb for ungdom 2018

Rindal kommune har ledig 18 stillinger á 2 uker som sommerjobb for ungdom fra Rindal for aldersgruppen 16 og 17 år (født i 2001 og 2002).

De som tilsettes vil få tilbud om 2 uker arbeid i ca 100% stilling.

Timene kan også fordeles over flere uker med gjennomsnittlig mindre stillingsprosent.

Tidsrom og stillingsstørrelse tildeles og avtales med leder.

Det blir tilsatt sommervikarer med følgende arbeidsoppgaver:

  • Maling/vedlikehold ved teknisk avdeling
  • Utearbeid ved Rindal kirke
  • Renhold ved teknisk avdeling
  • Medhjelper i barnehagene
  • Aktivitør/medhjelper ved Rindal helsetun

I søknaden ønsker vi at du skriver:

  • Litt om deg selv og når du er født
  • Hvilke erfaringer du har fra evt tidligere jobber
  • Interesser du har i tillegg til skolegang
  • Hvorfor vi skal velge deg til sommerjobb i Rindal kommune
  • Sett opp en prioritering fra 1-3 hvilken jobb/arbeidsoppgaver du søker på

Vi har behov for sommervikarer hele sommeren, fra skoleslutt til og med uke 32. Skriv i søknaden dersom det er spesielle uker du ikke kan jobbe.

Dersom vi mottar mange søknader, vil ungdom født i 2001 og 2002 som ikke hadde sommerjobb i Rindal kommune i 2017 bli prioritert.

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Rindal kommune sender post digitalt via SvarUt.

Dersom du ikke har bank-ID eller MinID og kan motta brev digitalt, vil du få svarbrev i posten.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Eli Stafne Åsløkk, tel. 71664700

epost: kundemottak@rindal.kommune.no 

eller

Gunnhild Strupstad, tlf. 97710034

epost: gunnhild.strupstad@rindal.kommune.no

Vi ønsker at du søker elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/ 

Du skal ikke sende inn attester og vitnemål sammen med søknaden.

Merk søknaden med saksnummer  18/146

Søknadsfrist: 10.04.18

Kontaktinformasjon

Gunnhild Strupstad
Personalsjef
E-post
Mobil 977 10 034
Eli Stafne Åsløkk
Kundemottak
E-post
Telefon 71 66 47 00