Slutt på anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder i Rindal

Kommunens vedtatte anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder i bestemte situasjoner og på visse steder gjelder ikke lenger. Også mange nabokommuner har letta på sine tiltak.

Sjøl om det så langt ikke er påvist koronasmitte i Rindal, er det viktig å passe på for å unngå smitte. Folk må følge de nasjonale retningslinjene, holde god avstand og gjerne bruke munnbind om de ønsker det.