Siste nytt om vaksinering

I uke 22 har vi satt 210 vaksinedoser. Dette er det største antallet vaksiner satt på en dag i Rindal, og utgjør så mye som godt og vel 10% av innbyggerne.

Totalt har vi nå satt 1330 doser i Rindal, fordelt på 764 1.doser og 566 som er ferdigvaksinerte.

Vi er nå ferdig med å vaksinere aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdommer, og fra uke 23 starter vi så smått med gruppe 8, som er friske < 65 år.

De neste ukene vil vi motta mindre mengde vaksinedoser, trolig vil det ligge på mellom 50-100 doser per uke fram til uke 29, da vil vi få opp mot 200 doser i uka. Etter våre estimater vil alle over 18 år være ferdig vaksinert i uke 31

Dersom det er noen som er folkeregistrert i Rindal, men bor i en annen kommune, og har fått vaksine i bostedskommunen, ønsker vi at du ringer legekontoret og gir beskjed om dette. 

Dersom du bor i Rindal, men er folkeregistrert eller har fastlege i en annen kommune, og ønsker vaksine, må vi ha beskjed om dette på telefon 71 66 44 00.

 

Klikk for stort bilde