Rindal på førsteplass i Trøndelag

Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er.

  

Med åpenhet mener vi i hvilken grad de gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

Vi gjør det veldig bra i denne undersøkelsen; nr. 1 i Trøndelag og nr. 15 i Norge.😊

Se resultat av undersøkelsen her