Rindal kommune sin kulturpris 2020

Rindal kommune sin kulturpris skal deles ut i 2020, og vi ønsker forslag på kandidater. Frist for å sende inn forslag er mandag 25. mai!

Kulturprisen kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som hører hjemme i Rindal kommune, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv og engasjert frivillig innsats innen kulturlivet i Rindal.

Forslag på kandidater med begrunnelse kan sendes innen 25.mai til:

Rindal kommune
v/kulturkontoret
Rindalsvegen 17
6657 Rindal

eller på e-post til morten.moller@rindal.kommune.no

Retningslinjer for kulturprisen og oversikt over tidligere mottagere finner du her: