Rindal kommune reviderer samfunnsdelen i kommuneplanen

Kommunestyret har vedtatt revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 2018. Forslag til planprogram legges nå ut til høring. Formål og omfang av planarbeidet er beskrevet i planprogrammet. Et hovedtema blir «Rindal i Trøndelag».

Planprogrammet finnes også i kommunens kundemottak.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Skorem tlf 72 42 81 67 eller Rindal kommune ved Sivert Dombu tlf 957 85 911.

Innspill til planarbeidet og/eller merknader til planprogrammet sendes innen 5.2.18 til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911

Postadresse

Post- og besøksadresse:

Rindalsvegen 17

6657 Rindal