Revisjon av lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte - høring

Kommunestyret har nylig vedtatt å sende ut på høring et forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rindal kommune. Det er lovpålagt å ha en slik forskrift, og den erstatter nåværende forskrift som kommunestyret vedtok i 2020.

I forslaget er nåværende og framtidig forskrift satt opp side om side. Saksframlegget gir utfyllende informasjon.

Dette er dokumentene i saken:

Fristen for å sende inn svar på høringa er 31. januar 2023. Høringssvar kan sendes til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.