Reviderte retningslinjer for motorferdsel i utmark

Rindal kommune sine retningslinjer for motorferdsel i utmark har blitt revidert etter at Stortinget opphevet 2,5 km-grensen. Det er ikke lenger et krav om at hytta må ligge 2,5 km fra brøytet bilveg for å få hytteløyve. Se retningslinjene under "Motorferdsel i utmark"

Klikk for stort bilde