Retningslinjer for besøk ved Rindal helsetun fra 25. mars 2021

Besøk skal avklares på forhånd, ved å ringe til avdelingen til den du skal besøke.

Telefonnummer til de enkelte avdelingene: 

Langtidsavdelingen

906 01 103

Korttidsavdelingen

905 74 812

Skjermet avdeling

995 80 295

 

  1. Alle som kommer på besøk, skal utføre håndhygiene ved ankomst.
  1. Besøkende skal gå direkte til og fra rommet til beboeren, og ikke oppholde seg på fellesarealer som stue og kjøkken ol.
  1. Besøkende skal holde minst 2 meters avstand til den de besøker, ansatte og øvrige beboere.
  1. Det bør ikke gjennomføres besøk fra pårørende som kommer fra områder i Norge med stort smitteutbrudd. Unntak gjøres for svær syke og døende pasienter.  
  1. Pårørende og andre som ønsker å komme på besøk ved helsetunet, og som har vært i utlandet med hjemkomst siste 10 dager skal ikke komme på besøk.
  1. De som er mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19, skal ikke komme på besøk til institusjonen. Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak gjøres for svært syke og døende.
  1. Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende, som oppbevares i avdelingen i 10 dager for evt. smitteoppsporing.
  1. Det kan komme to personer om gangen til den enkelte beboer. Å ta med gaver og blomster er ok.

Beboere og ansatte setter stor pris på at pårørende, venner og andre kommer på besøk.

Klikk for stort bilde