Rådmannen sitt forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-24

Les Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024 - Rådmannen sitt forslag (PDF, 4 MB)

Videre behandling skjer:

5. nov  - hvor driftsutvalget behandler kommunedirektørens forslag og gir sitt innspill til formannskapet

13. nov  - hvor Formannskapet har arbeidsmøte med en foreløpig behandling av kommunedirektørens forslag

18.nov - hvor Formannskapet vedtar handlingsprogram, budsjett og økonomiplan som skal ut på høring

23.nov  - Høringsdokument legges ut til off ettersyn i 14 dager etter bearbeiding i administrasjonen

16.des - kommunestyremøte vedtar endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse. Kommunestyret