Pristilbud snørydding kommunale veger og plasser 2018/2021

Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger.

Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget.

Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.

 

Tilbud bes sendt:

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

post@rindal.kommune.no

 

Tilbudsfrist 15. august 2018

Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

Kontaktinformasjon

Nils Ole Evjen
Enhetsleder teknikk, landbruk og miljø
E-post
Mobil 91 31 07 89