Pressemelding fra Rindal kommune 21.01.21 - bortkomne legemidler

Rindal kommune vil anmelde sak om bortkomne legemidler til politiet

I Rindal kommune er det meldt inn avvik om at 19 sterke smertestillende tabletter mangler innenfor omsorgstjenestene. Avviket ble oppdaget fredag 15. januar og har trolig oppstått samme uke.

Ledelsen ble straks informert, og kommunen følger nå opp avviket på ulike måter. Alle berørte ansatte er varsla og blir fulgt opp gjennom samtaler med ledelsen og med informasjonsmøter.

Ledelsen var i kontakt med Statsforvalteren (fylkeslegen) onsdag 20. januar og fikk råd om videre behandling av avviket. Saken er varsla til politiet i Orkland torsdag 21. januar, og forholdet vil bli formelt anmeldt.

Opplegget for kommunens egen videre oppfølging på arbeidsplassen vil bli avklart nærmere etter innledende kontakt med politiet.

Ledelsen har allerede gått gjennom og skjerpet inn rutinene for medisinhåndtering. Medisinhåndtering i omsorgstjenestene er basert på tillit og streng kontroll. Alle ansatte som håndterer medisiner, har nylig vært pålagt å gjennomføre e-læringskurs. 

Kommunen er opptatt av å ta godt vare på sine ansatte. Ei slik sak oppleves som en stor belastning, både for enkeltpersoner, for avdelingen og for enheten. Ledelsen vil derfor i den nærmeste tida være lett tilgjengelig for de ansatte og oppfordrer alle til å være gode kollegastøtter for hverandre.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Konstituert kommunedirektør
E-post
Mobil 957 85 911