Planstrategi for Rindal kommune 2020-23 – høring

Kommunene skal etter loven minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte ei drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og ei vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Formannskapet har nylig gjort vedtak om å legge vedlagte forslag til planstrategi for Rindal kommune ut til høring. Etter høringa vil et oppdatert utkast bli lagt fram for endelig vedtak i kommunestyret.

Uttalelser kan sendes til postmottak@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Høringsfristen settes til 20. juni 2020.

Planstrategi for Rindal kommune 2020-23 (PDF, 780 kB)

Klikk for stort bilde  

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Konstituert kommunedirektør
E-post
Mobil 957 85 911