Ordføreren takker!

«Ordføreren vil med dette rette en stor takk til vårt frivillige brannvesen for stor innsats under brannen i Romundstadbygda i går. Rask uttrykning og godt oppmøte! Det er veldig betryggende å se at beredskapen fungerer hvor også våre naboer stiller opp og supplerer på en flott måte.

Takk også til Saniteten stort og viktig bidrag!»