Oppdatert vårflomanalyse fra NVE

NVE har publisert ein oppdatert vårflaumanalyse som skildrar sannsynet for stor vårflaum. Dette er ikkje eit varsel, men informasjon om snømengder og sannsyn for stor flaum utover våren.

Analysen finn de her: http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/

Vårflaumnalysen frå NVE viser at det på indre strøk av Møre og Romsdal er so mykje snø at det er 30-60% sannsyn for vårflaum på oransje nivå. Det vil sei ein flaum som kan medføre alvorlege skadar.

Fylkesmannen ber kommunane følgje situasjonen utover våren, og iverksette dei tiltak som lokalkunnskap og planverk tilseier. Aktuelle tiltak kan være å sørgje for åpne avløpsvegar som stikkrenner, kummar o.s.b for å sikre at vatne får fri passasje. Les meir om tiltak og råd på varsom.no