Oppdatering fra kommuneoverlege Mari Wold (30.07.21)

I uke 30 ble det satt 288 vaksinedoser i Rindal. Dette tilsvarer nesten 15% av hele befolkningen.

Som kjent fikk vi ekstra mange doser denne uken, og dermed kunne vi få framskyndet dose 1 på svært mange.

I tillegg får vi ekstra doser de neste ukene også. Dermed får vi mulighet til å starte tidligere med dose 2. Vi jobber på spreng for å sette opp timer, men svært mange vil få tilbud om dose 2 de neste 4 ukene.

Så langt er det satt 1376 1.doser og 900 er fullvaksinert. Dette er veldig høye tall. Når vi er ferdige, ser det ut som om vi vil nå en vaksinedekning på mellom 90-95%, og det er meget bra.

Jeg vil berømme rindalingene som har stilt opp på kort varsel, eller byttet om på timene sine. Mange har utsatt, eller avbrutt ferie også for å få sine doser.

Det er nå gode utsikter til at alle skal bli fullvaksinert innen utgangen av uke 36-38.

 

Alle har vel lagt merke til at smittetrenden i Norge, og verden for øvrig er sterkt økende. 

Det er høyt smittetrykk blant unge voksne. Dette er gjerne en gruppe som har store nettverk og mange nærkontakter. Derfor spres viruset raskt. Vi ser dessverre også flere tilfeller av at vaksinerte blir smittet og smitter andre. 

Det som er vanskelig, er at man kan ha svært svake, eller ingen symptomer, og likevel ha et høyt virusnivå i nesen, slik at man raskt smitter andre uten å vite det.

Jeg vil derfor oppfordre alle- både de som er uvaksinert, delvis vaksinert eller fullvaksinert, til å fortsette å være forsiktige inntil vi har oppnådd flokkimmunitet. Det er når ca 70% av befolkningen er fullvaksinert. 

Unngå for mange nærkontakter, og vær forsiktig når du er på steder med mye folk. Test deg hvis du er usikker. Jeg ønsker at man er spesielt på vakt om man har vært på ferie, og leser i media at det er smitteutbrudd der man har vært.

 

Fortsatt god sommer!